Bấm để nhận tiền thưởng | game đánh chắn online đổi thưởng

Ngôn ngữ      

Hướng dẫn về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Thứ năm - 23/11/2023 05:17
Hướng dẫn này áp dụng với sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao của game đánh chắn online đổi thưởng , ĐHQGHN.
 
I. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này áp dụng với sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao của game đánh chắn online đổi thưởng .
II. Nguyên tắc xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
1. Các học phần mà sinh viên đã tích luỹ sẽ được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng.
2. Đối với sinh viên chuyển trường, đã tích luỹ học phần từ cơ sở đào tạo khác, học văn bằng hai (hệ vừa làm vừa học): Khối lượng tín chỉ được xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo.
3. Đối với các chương trình trao đổi sinh viên tại cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế có ký kết thỏa thuận hợp tác với trường ĐHKHXH&NV và các khóa đào tạo do giảng viên nước ngoài giảng dạy trực tiếp tại trường ĐHKHXH&NV: Ngoài các học phần được công nhận và chuyển đổi tương đương theo nguyên tắc 1. nêu trên, sinh viên được công nhận và chuyển đổi tín chỉ các học phần trong khối tự chọn nếu hoàn thành chương trình và đảm bảo đủ thời lượng học tập. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi tín chỉ không vượt quá 25% khối lượng học tập của chương trình đào tạo.
- Đối với sinh viên chuyển ngành học, chuyển hướng chuyên ngành, chuyển đổi chương trình đào tạo, học cùng lúc hai chương trình đào tạo: Phòng Đào tạo thực hiện việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ theo Danh mục học phần tương đương đã được ban hành.
III. Quy trình về xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
1. Sinh viên nộp bảng điểm và đơn đề nghị theo mẫu (Phụ lục đính kèm) cho đơn vị đào tạo.
2. Họp Hội đồng chuyên môn của đơn vị đào tạo để công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho các học phần mà sinh viên tích luỹ vào chương trình đào tạo trên cơ sở các nguyên tắc được nêu tại Hướng dẫn này.
Hội đồng do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định, gồm tối thiểu 03 thành viên, trong đó:
a. Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo hoặc Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị.
b. Uỷ viên Hội đồng: Trưởng bộ môn có liên quan chủ yếu đến học phần công nhận tương đương hoặc/và cố vấn học tập.
c. Thư kí Hội đồng: Trợ lý đào tạo hoặc Cố vấn học tập.
Thư kí hội đồng lập hồ sơ xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ và gửi về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo). Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị của sinh viên; Bảng điểm; Biên bản Họp hội đồng chuyên môn, Công văn đề nghị của đơn vị đào tạo.
3. Nhà trường xem xét và ban hành Quyết định.
IV. Tổ chức thực hiện
Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày kí. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn để phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan báo cáo lãnh đạo Nhà trường (thông qua Phòng Đào tạo) xem xét và giải quyết.
Thông tin chi tiết có tại đây
Hướng dẫn về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Tác giả: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây