Bấm để nhận tiền thưởng | game đánh chắn online đổi thưởng

Ngôn ngữ      

Hội Cựu chiến binh

Thứ hai - 10/12/2018 21:01

Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 22/12/2001, là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ban lãnh đạo nhiệm kì 2022-2027

hao nguyen vu

Chủ tịch
PGS.TS Phạm Công Nhất

Phó Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Vũ Hảo

Chức năng, nhiệm vụ

Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tập thể Cựu chiến binh đang học tập, công tác và sinh hoạt tại game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội; Thực hiện chức năng tham mưu cấp uỷ Đảng, Chính quyền và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động các Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Nhà trường, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan cấp uỷ, chính quyền Nhà trường.

Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm vụ cơ bản sau:

 1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các Cựu chiến binh.
 2. Phối hợp với Công đoàn tổ chức chăm lo, giúp đỡ nhằm động viên và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi hội viên của Hội và người có công; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để các Cựu chiến binh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
 3. Tập hợp, đoàn kết, động viên các Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của người cán bộ, công chức trong cương vị được giao tại Trường.
 4. Tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở Đảng, chính quyền và các hoạt động nói chung của game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, viên chức Nhà trường theo quy định của pháp luật.
 5. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng trong toàn Trường để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Thành tích

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của những thế hệ người lính Cụ Hồ và những anh hùng liệt sỹ như: Anh hùng - Liệt sỹ Lê Anh Xuân (tức Ca Lê Hiến), Anh hùng - Liệt sỹ Chu Cẩm Phong (tức Trần Tiến) cùng 26 liệt sỹ khác… vốn là những giảng viên trẻ và sinh viên từ mái trường Đại học Tổng hợp Hà Nội xưa gác bút nghiên lên đường đi chiến đấu và đã anh dũng hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc thân yêu – những con người bất tử với tuổi hai mươi, Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng hiện nay là một trong những tổ chức chính trị - xã hội quan trọng của game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là một trong những đơn vị hạt nhân tích cực của khối 487 thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội.

Sau ngày thành lập, Hội đã tích đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Nhà trường:

 • Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu với tinh thần: “Mỗi giảng viên Cựu chiến binh của game đánh chắn online đổi thưởng là một nhà giáo, nhà khoa học, là tấm gương sáng cho các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên noi theo”.
 • Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền tại các cơ quan đơn vị trong Nhà trường; thường xuyên phối hợp cùng với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chăm lo, giúp đỡ nhằm động viên và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi Hội viên và người có công; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ..
 • Tham gia và thực hiện tốt các hoạt động giao lưu với các đơn vị Hội Cựu chiến binh trong khối 487; Tổ chức động viên các hội viên của Hội tích cực tham gia và đóng góp kinh phí đầy đủ trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên do Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội giao…
 • Với gần 100 hội viên ban đầu khi mới thành lập, nhưng đến nay số lượng hội viên của Hội chỉ còn gần một nửa. Xu hướng giảm dần số lượng hội viên có thể coi là một trong những đặc điểm chung của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong cả nước nói chung trong đó có Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội. Song, với bản chất của người lính, phẩm chất của anh Bộ đội cụ Hồ, mỗi thành viên của Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội dù ở hoàn cảnh nào, trong bất kỳ cương vị công tác nào cũng luôn có ý thức vượt qua khó khăn, kiên định ý chí phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phấn đấu, nhiều đồng chí đã trở thành những Giáo sư, Phó giáo sư (Theo thống kê, trong tổng số 35 hội viên của Hội năm 2018, có 5 đồng chí là Giáo sư, 23 đồng chí là Phó giáo sư), là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu cho lớp lớp các thế hệ nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên trong toàn Trường noi theo.
 • Năm 2016, với sự nỗ lực to lớn Hội đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản cuốn sách Trang sách cuộc đời – một cuốn sách có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc khẳng định những phẩm chất trong sáng, bình dị của những người lính, người cựu chiến binh hiện nay đang đảm nhận công việc của những nhà giáo, nhà khoa học, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…

Khen thưởng

 • Từ năm 2002 đến 2009: 8 năm liền được công nhận là Hội trong sạch vững mạnh.
 • Năm 2004, 2005: Hai năm liền được tặng bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.
 • Liên tục trong các năm 2006, 2007, 2008, 2009 được tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
 • Năm 2010 được tặng Cờ thi đua đơn vị Xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
 • Năm 2010 một Hội viên được tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
 • Từ năm 2002 đến 2012 được Thành Hội CCB thành Hội CCB Hà Nội tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 12 cá nhận.
 • Từ 2002 đến 2012 có 15 Hội viên được tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam.
 • Năm 2012 một Hội viên được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.
 • Từ năm 2002 đến 2009 có 06 Hội viên được tặng Huân chương Lao động hạng 3, 12 Hội viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 62 Hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 129 Hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi cấp cơ sở, 120 Hội viên được tặng Bằng khen, Giấy khen các cấp.
 • Năm 2017, một cá nhân của Hội đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng thưởng Bằng khen.
 • Năm 2018, một cá nhân và tập thể Hội tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội tặng thưởng Bằng khen.

Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

1. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ lâm thời (2001-2002)

- Chủ tịch: Vũ Quang Hiển

- Phó chủ tịch: Vũ Thanh Tùng, Dương Xuân Sơn

2. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ I (2002-2005)

- Chủ tịch: Vũ Thanh Tùng

- Phó chủ tịch: Tô Thị Hiền

3. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ II (2005-2008)

- Chủ tịch: Vũ Thanh Tùng

- Phó chủ tịch: Phạm Ngọc Thanh

4. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ III (2008-2012)

- Chủ tịch: Vũ Thanh Tùng

- Phó chủ tịch: Phạm Thành Hưng

5. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ IV (2012-2017)

- Chủ tịch: Nguyễn Chí Hòa

- Phó chủ tịch: Phạm Đình Lân
6. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ V (2017-2022)

- Chủ tịch: Trần Văn Hải

- Phó chủ tịch: Phạm Công Nhất
7. Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ VI (2022-2027)

- Chủ tịch: Phạm Công Nhất

- Phó chủ tịch: Nguyễn Vũ Hảo

Hình ảnh hoạt động tiêu biểu

Hình ảnh Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 Hội CCB game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017

Đại hội Hội Cựu chiến binh game đánh chắn online đổi thưởng
, nhiệm kỳ 2017 – 2022

GS. TS Nguyễn Văn Kim và Đại tá Phạm Văn Thưởng chúc mừng Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017-2022
 


Hội nghị tổng kết công tác cựu chiến binh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

bai ca khong quen

Chương trình "Bài ca không quên" - Kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)
 

ĐHCCB 2

Đoàn đại biểu Đại hội nhiệm kỉ 2022-2027 dâng hoa tại Đài kỷ niệm Sinh viên, chiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc
 

ĐHCCB 1

 

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội
 

ĐHCCB

Các đại biểu tham dự Đại hội phát biểu

Thông tin liên hệ

Văn phòng Hội Cựu Chiến binh

game đánh chắn online đổi thưởng , Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 703, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35584755

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây